Expresfoto.sk Vlado Bystrický - obchod, fotoateliér, komplexné fotoslužby a e-shop Trenčín - fotoaparáty,

Vážení zákazníci,

S RADOSŤOU OZNAMUJEME, ŽE UŽ MÁME OTVORENÉ

na Farskej ul. 4, 

      TRENČÍN

- vľavo od mestského úradu

(v smere Privat banka, farské schody)

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

 

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pomohli...

DIAFILMY na vyvolanie (E-6 proces) môžete posielať NA UVEDENÚ ADRESU.