Expresfoto.sk Vlado Bystrický - obchod, fotoateliér, komplexné fotoslužby a e-shop Trenčín - fotoaparáty,

Cenník - portréty

portret

PORTRÉT -   15,-  € / prvý finálny záber, (každý ďalší 10,- €)
odfotografujeme vždy viac záberov, z ktorých vyberieme najlepšie,
vyretušujeme, naformátujeme a upravíme k Vašej spokojnosti

Je možné si objednať ľubovoľný počet finálnych záberov.

VÝSTUPY:    - CD 5,-- €
                   - fotografie v cene od 0,25 € / ks (podľa veľkosti)
Na fotografovanie sa treba prísť objednať.