Expresfoto.sk Vlado Bystrický - obchod, fotoateliér, komplexné fotoslužby a e-shop Trenčín - fotoaparáty,

Cenník - produktové a technické foto

produkt

VÝSTUPY:
V cene : JPG, BMP alebo TIF (podľa dohody) ,
fotografie v cene od 0,25 € (podľa veľkosti)

Pri dlhodobejšej spolupráci môže byť cena prispôsobená podľa dohody.

 

Jednoduchý produkt
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 100 a viac jednorazovo cena za finálny záber 8,-- €
pri celkovom počte produktov 50 až 99 jednorazovo cena za finálny záber 9,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 49 jednorazovo cena za finálny záber 10,-- €

 

Zložitejší produkt (aranžovanie...)
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 100 a viac jednorazovo cena za finálny záber 10,-- €
pri celkovom počte produktov 50 až 99 jednorazovo cena za finálny záber 12,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 49 jednorazovo cena za finálny záber 14,-- €

sklo

Zložitý produkt (sklo, šperk, kov, ...)
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 30 a viac jednorazovo cena za finálny záber 15,-- €
pri celkovom počte produktov 20 až 29 jednorazovo cena za finálny záber 16,-- €
pri celkovom počte produktov 10 až 19 jednorazovo cena za finálny záber 18,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 9 jednorazovo cena za finálny záber 20,-- €

 

Produktová fotografia – mimo ateliér
pri celkovom počte produktov 20 a viac jednorazovo cena za finálny záber 31,-- €
pri celkovom počte produktov 10 až 19 jednorazovo cena za finálny záber 33,--. €
pri celkovom počte produktov 1 až 9 jednorazovo cena za finálny záber 35,-- €
+ 1 hodina fotografovania mimo ateliér 20,-- €