Expresfoto.sk Vlado Bystrický - obchod, fotoateliér, komplexné fotoslužby a e-shop Trenčín - fotoaparáty,

Cenník - produktové a technické foto

produkt

VÝSTUPY:
V cene : JPG, BMP alebo TIF (podľa dohody) ,
fotografie v cene od 2,-- € (podľa veľkosti)

Pri dlhodobejšej spolupráci môže byť cena prispôsobená podľa dohody.

 

Jednoduchý produkt
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 51 a viac jednorazovo cena za finálny záber 12,-- €
pri celkovom počte produktov 11 až 50 jednorazovo cena za finálny záber 15,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 10 jednorazovo cena za finálny záber 20,-- €

 

Zložitejší produkt (aranžovanie...)
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 101 a viac jednorazovo cena za finálny záber 18,-- €
pri celkovom počte produktov 11 až 100 jednorazovo cena za finálny záber 20,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 10 jednorazovo cena za finálny záber 25,-- €

sklo

Zložitý produkt (sklo, šperk, kov, lesklé predmety ...)
v ateliéri

pri celkovom počte produktov 31 a viac jednorazovo cena za finálny záber 25,-- €
pri celkovom počte produktov 21 až 30 jednorazovo cena za finálny záber 29,-- €
pri celkovom počte produktov 11 až 20 jednorazovo cena za finálny záber 32,-- €
pri celkovom počte produktov 1 až 10 jednorazovo cena za finálny záber 35,-- €

 

Produktová fotografia – mimo ateliér
pri celkovom počte produktov 21 a viac jednorazovo cena za finálny záber 40,-- €
pri celkovom počte produktov 11 až 20 jednorazovo cena za finálny záber 43,--. €
pri celkovom počte produktov 1 až 10 jednorazovo cena za finálny záber 45,-- €
+ 1 hodina fotografovania mimo ateliér 50,-- €

Mimo Trenčín, účtujeme k cenám kilometrovné 0,50 €/km.